جستارهایی در رسانه: فناوری و رسانه (جلد اول)
39 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
کتاب، مجموعه‌مقالات انتخابی در حوزه فناوری و رسانه است که اولین مجلد از یک مجموعه چهار جلدی درباره رسانه است. کتاب با سخنی از مصطفی ملکیان و درآمدی از دکتر محسنیان راد، استاد تمام حوزه ارتباطات ایران، آغاز می‌شود. کتاب مجموعه‌ای از بهترین مقالات به ترجمه بهترین مترجمین حاضر است که به کوشش نگارنده و همکارش حسین حیدری عمید منتشر شد. کتاب یکی از منابع مطالعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم اجتماعی بوده است. انتخاب مقالات، مترجمین، نظارت بر شیوه ترجمه، ویرایش مقالات و همچنین نظارت بر مراحل آماده‌سازی کتاب تا چاپ بر عهده نگارنده بود. مدیر هنری کتاب مسعود نجابتی است. با چاپ مجموعه این کتاب‌ها (در چهار جلد و دو کتاب دیگر مرکز پژوهشها) عملا تا سال 1391 بیش از پانزده درصد کتب جدی حوزه دین و رسانه ایران توسط نگارنده تهیه شده است.